דלג לתוכן עיקרי
פרסום עקרונות הסכם מסגרת הסכם לרכישת טובין, עבודה או שירותים, שנכרת עם ספק מכרז מסגרת בנושא מסויים ולתקופה מוגדרת, כאשר המפרט (העבודה או השירותים, כמותם או היקפם), אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא נקבע בידי המזמין, בדרך של ביצוע הזמנות מפעם לפעם, בתקופת ההסכם. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) עם החברה הממשלתית /  טרם התקבלה החלטת ועדה (עדכון אחרון: לפני שנה)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עקרונות להסכם מסגרת הסכם לרכישת טובין, עבודה או שירותים, שנכרת עם ספק מכרז מסגרת בנושא מסויים ולתקופה מוגדרת, כאשר המפרט (העבודה או השירותים, כמותם או היקפם), אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא נקבע בידי המזמין, בדרך של ביצוע הזמנות מפעם לפעם, בתקופת ההסכם. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) בין ממשלת ישראל לחברת רכבת ישראל בע"מ

משרד התחבורה ← רכבת ישראל בע״מ

16,000,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000560767

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(5) - חברה ממשלתית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(5) - חברה ממשלתית
31/12/2026תום תקופת ההתקשרות
11/12/2022תאריך אחרון להגשת השגות
01/01/2022תחילת תקופת התקשרות