דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מכבי שירותי בריאות

#589902279

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות5,951,063,299
מכבי שירותי בריאות היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589902279)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבריאות
9,775,235,785 ₪
תמיכה בקופות חולים בגין הסכמי ייצוב
תכנית לאומית לחיזוק הרפואה הציבורית
תמיכה בקופו"ח
תמיכה בקופות החולים בגין משבר הקורונה
תמיכה בקופות חולים בגין הסכמי ייצוב
2,836,475,331 ₪
14תמיכות
תכנית לאומית לחיזוק הרפואה הציבורית
2,561,643,436 ₪
13תמיכות
תמיכה בקופו"ח
1,633,173,177 ₪
11תמיכות
תמיכה בקופות החולים בגין משבר הקורונה
1,336,441,256 ₪
3תמיכות
אחרים
1,407,502,585 ₪
121התקשרויות ותמיכות
המשרד לשוויון חברתי
591,562,025 ₪
שירותי קופ"ח
מתאתי טיפול
שירותי קופ"ח
585,778,375 ₪
15התקשרויות
מתאתי טיפול
5,783,650 ₪
התקשרות אחת
משרד העלייה והקליטה
4,407,446 ₪
קידומי העסקה
השתתפות במשרד
עידוד העסקת אקדמאים עולים
סבסוד תרופות
קידומי העסקה
2,553,816 ₪
18תמיכות
השתתפות במשרד
729,951 ₪
5תמיכות
עידוד העסקת אקדמאים עולים
345,959 ₪
2תמיכות
סבסוד תרופות
331,548 ₪
6התקשרויות
אחרים
446,172 ₪
11תמיכות
שירות בתי הסוהר
35,426 ₪
ביצוע בדיקות דם סמוי בצואה לאסירי שב"ס
שירותי מלש"ח עבור אסירים
ביצוע בדיקות דם סמוי בצואה לאסירי שב"ס
32,300 ₪
התקשרות אחת
שירותי מלש"ח עבור אסירים
3,126 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי המשפט
1,097 ₪
הרצאה בהשתלמות שופטים
הרצאה בהשתלמות שופטים
1,097 ₪
התקשרות אחת
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
933 ₪
רכישת תרופה
רכישת תרופה
933 ₪
התקשרות אחת
משרד המשפטים
875 ₪
הוצאות הגנה
הוצאות הגנה
875 ₪
התקשרות אחת

קוד האתרזמין תחת רשיון MIT.

cc-by-sa logoעל רוב תוכן האתר חל רישיוןCC BY-SA 4.0 של Creative Commons, אלא אם כן צויין אחרת .

רכש חברתי הינו אספקת שירותים חברתיים במיקור חוץ. אתר זה הוא פרי עבודת מיפוי ואיסוף נתונים שנעשית על-ידי שלושת המשרדים החברתיים: בריאות, חינוך, ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ומשקף את המידע אודות שירותים אלה. האתר הוקם במסגרת שותפות ג'וינט-אלכא, ובשיתוף הסדנא לידע ציבורי. המידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף למידע במקורות הראשוניים, ובכל מקרה של סתירה המידע שבמקורות הראשוניים הוא הקובע. הסתמכות על האמור באתר היא באחריות המשתמש בלבד.
תאריך עדכון אחרון: ספטמבר 2021.