מפתח לרכש החברתי

מטרת אתר "מפתח לרכש החברתי" היא לספק תמונה מקיפה של השירותים החברתיים הניתנים במיקור חוץ. באתר מפורטים השירותים השונים תוך אפשרות לפילוח שלהם לפי מאפיינים שונים וניתן למצוא בו מידע ופירוט לגבי התקציב, הגופים המפעילים והליכי הרכש של כל שירות. האתר נועד לתת תמונת מאקרו על השירותים החברתיים וגם מידע מיקרו על כל שירות בפני עצמו.

האתר מיועד לספק מידע למשרדי הממשלה המנהלים את השירותים החברתיים, למפעילי שירותים חברתיים קיימים ופוטנציאלים אשר יוכלו ללמוד על השוק ועל ההליכים המכרזיים שעשויים להיות רלוונטיים עבורם, ולציבור הרחב המתעניין בנושא, ובפרט לחוקרים ומומחים העוסקים בתחום.

אתר זה הוא פרי עבודת מיפוי ואיסוף נתונים שנעשית על-ידי שלושת המשרדים החברתיים: בריאות, חינוך, ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים בהובלת משרד ראש הממשלה. האתר הוקם במסגרת שותפות ג'וינט-אלכא, למיפוי השירותים החברתיים הניתנים באמצעות מיקור חוץ. הקמתו הינה חלק מיישום החלטת ממשלה 1950 מיום 11.9.2016 בנושא טיוב אופן אספקת שירותים חברתיים הניתנים במיקור חוץ. האתר פותח בשיתוף הסדנא לידע ציבורי

האתר אינו כולל מידע על פעילות חברתית נוספת של הממשלה אשר לא נכללה בהחלטת ממשלה 1950 כמו פעילות הביטוח הלאומי, זרוע העבודה במשרד הכלכלה ועוד.

למידע נוסף אודות שדרוג הרכש החברתי.

רכש חברתי הינו אספקת שירותים חברתיים במיקור חוץ. שירות חברתי במיקור חוץ הוא שירות חינוכי, רפואי או טיפולי המסופק באמצעות מכרז, או פטור ממכרז, על ידי מפעיל חיצוני לממשלה. כלומר, הממשלה רוכשת את השירות, תוך מימונו באופן מלא או חלקי, ואחראית על אספקתו, אסדרתו ופיקוח על ביצועו.

האתר מתייחס רק לשירותים הנרכשים בהליך מכרזי על-ידי המשרדים עצמם. לאור זאת, הוא אינו כולל מידע לגבי:

  1. מכרזים המפורסמים על-ידי רשויות מקומיות.
  2. תמיכות למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 3א' לחוק יסודות התקציב.

נוסף על כך, האתר אינו כולל מידע על שירותים הניתנים במלואם על-ידי רשויות מקומיות במסגרת תקנה 3(16) לתקנות חובת המכרזים - התקשרות עם רשות מקומית לקבלת שירותים במסגרת תפקידי הרשות על פי דין.

השימוש באתר על אחריות המשתמש בלבד:

המידע המוצג באתר מטרתו לאגד ולהנגיש מידע אודות שירותים חברתיים במיקור חוץ, ללא כל התחייבות שהמידע ממצה, נקי מאי-דיוקים, טעויות וכיוצא באלה. המידע מתעדכן מעת לעת, הוא כללי ואינו בהכרח מלא ועדכני. השותפים לאתר לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר.

השותפים לאתר שומרים לעצמם את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות שינוי במידע המוצג באתר, וכן כל שינוי אחר כפי שימצאו לנכון, בהתאם להחלטתם הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.

המידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף למידע במקורות הראשוניים, ובכל מקרה של סתירה המידע שבמקורות הראשוניים הוא הקובע. הסתמכות על האמור באתר היא באחריות המשתמש בלבד. תאריך עדכון אחרון: דצמבר 2022. המידע באתר משקף את השנה התקציבית של 2021.

שותפים במיזם

הסדנא לידע ציבוריג׳וינט אלכא

שאלות? תגובות? רעיונות?

צרו איתנו קשר