דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בעמ

#520019688

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות7,550,603,289
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1953-02-16
ישראלית חברה פרטית
פעילה


דרך בגין 125, תל אביב - יפו
אצל: עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
מ.האוצר - מנהלת הגמלאות
20,395,815,320 ₪
סיוע לקרנות שבהסדר
מבטחים
סיוע בגין אי העלאת גיל פרישה
סיוע לקרנות שבהסדר
17,015,327,086 ₪
15תמיכות
מבטחים
1,904,159,000 ₪
3תמיכות
סיוע בגין אי העלאת גיל פרישה
1,476,329,234 ₪
8תמיכות
משרד האוצר
13,455,757 ₪
מימון הוצאות פרישה - חברת תומר
מימון הוצאות פרישה - חברת תומר
13,455,757 ₪
התקשרות אחת
משרד העלייה והקליטה
5,919,745 ₪
סיוע ישיר לעולים
תכנית גמלאות מיוחדת
סיוע ישיר לעולים
4,741,056 ₪
10תמיכות
תכנית גמלאות מיוחדת
1,178,689 ₪
תמיכה אחת