דלג לתוכן עיקרי
שינוי תקציבי /  הגדלה רגילה
מאושרת מ-2023-12-14
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

גגות חרבות ברזל 2023 – הסטות

העברה ממשרד האוצר למשרד האוצר

-
אישור ועדה
197
קודתכניתשינוי
בהוצאה נטו
שינוי
בהוצאה מותנית
שינוי
בהרשאה להתחייב
שינוי
בהכנסה מיועדת
שינוי
בשיא כח אדם
סה״כ שינויים - 7,018,000,000 - -7,018,000,000 -
00055111 מנהל הדיור והרכש 18,000,000----
00055203 רשות המיסים ראשי -18,000,0007,018,000,000--7,018,000,000-