דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪199,627,638שהם4%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מתן שירות תחבורה ציבורית בגוש דן

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ← דן חברה לתחבורה ציבורית בע״מ

6,529,569,080

סעיף תקציבי: 


אשכולות דן (79550102)

אופן רכישה: 


הקצאת זכות/משאב בהליך תחרותי שאינו במסגרת התח״מ

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022להורדת הדו"ח הרבעוני₪199,627,638

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪199,627,638
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)