דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪806,062שהם1%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מתן שירות תחבורה ציבורית רכבת קלה בירושלים

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ← כפיר רכבת קלה בע״מ

3,407,437,000

אופן רכישה: 


הקצאת זכות/משאב בהליך תחרותי שאינו במסגרת התח״מ

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪806,062

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪806,062
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)