דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪186,639,015שהם4%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבור מתן שירות בתחבורה הציבורית ברחבי הארץ

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ← אגד חברה לתחבורה בע״מ

4,938,597,654

סעיף תקציבי: 


אשכולות אגד (79550101)

אופן רכישה: 


הקצאת זכות/משאב בהליך תחרותי שאינו במסגרת התח״מ

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪186,639,015

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪186,639,015
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)