דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות

724,047,992,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת נושא אחד.
הטיפול בנושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

בשנת 2024 תקציב הכנסות הוא ₪724,047,992,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪550,807,164,027
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?