דלג לתוכן עיקרי
שירות חברתי במיקור חוץ

רכישת קודים גריאטריים

במשרד הבריאות / חטיבת רפואה / האגף לגריאטריה

מתן שרותי אשפוז גריאטריים עבור חולים סיעודיים ו/או תשושי נפש, באמצעות משרד הבריאות אשר מסייע במימון אשפוזם. קיימת הקפדה ופיקוח קבועים על רמת השירות ואיכותו במוסדות. כמו כן נקבעו תעריפים לסלי האשפוז השונים המשקפים את רמת השירותים, המתקנים, ותקינת כ"א במוסדות.

ניתן מכח

 

אוכלוסיית יעד

אוכלוסיה כללית

קבוצת גיל

צעירים (19-35)בוגרים (36-64)ותיקים (65+)

תחום התערבותתחומי התוכן או הנושאים שבהם מתמקד השירות

רפואי וסיעודי

אופן התערבותהדרך או הצורה שבה ניתן השירות

דיור ואשפוזסיוע חומרי ומימוןכוללני חוץ-ביתי (כגון מוסדות, מעונות, פנימיות, הוסטלים, מערכי דיור)