דלג לתוכן עיקרי
שירות חברתי במיקור חוץ

מתן שירותים מינהליים להפעלת תוכניות הזנה של משרד החינוך

במשרד החינוך / מינהל פדגוגי / חינוך ילדים ונוער בסיכון

מתן ארוחה יומית בעבור תלמידים בגן חובה ובבית ספר יסודי על פי הוראות חוק ארוחה יומית לתלמיד

ניתן מכח

 

אוכלוסיית יעד

אוכלוסיה כללית

קבוצת גיל

ילדים (4-11)נוער (12-18)

תחום התערבותתחומי התוכן או הנושאים שבהם מתמקד השירות

מקצועות הבריאות ופרא-רפואיחינוך והשכלה גבוהה

אופן התערבותהדרך או הצורה שבה ניתן השירות

הדרכה, הכוונה והכשרה