דלג לתוכן עיקרי
הכל
2,111
שירותים חברתיים
242
מפעילים
992
הליכי רכש
1,119
מפעילים (992)
עמותות, חברות פרטיות וארגונים אחרים אשר מפעילים שירותים חברתיים במיקור חוץ.
כל סוגי המפעילים
992
חברות
417
עמותות וחל״צ
506
רשויות מקומיות
10
סוגים אחרים
59
הליכי רכש (1,119)
מכרזים שהמדינה עורכת להפעלת שירותים חברתיים..
מכרזים שהמדינה עורכת להפעלת שירותים חברתיים..
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחרהתקשרות מאושרת
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הארכת התקשרות עם 51 ספקים להפעלת 67 פנימיות בתעריפים פוסט אשפוזי, שיקומי, טיפולי ופנימיית יום עבור השירות לילדמשרד הרווחה

עודכן לאחרונה: 25/02/2019460,009,832 ₪
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחרהתקשרות מאושרת
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ועדת המכרזים המשרדית ממליצה לוועדת הפטור בחשכ"ל לאשר התקשרות עם החברה למתנ"סים לשנה חמישית מעבר לזכות מימוש אומשרד החינוך החברה למתנ״סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע״מ (חל״צ)

עודכן לאחרונה: 21/05/2018266,029,958 ₪
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחרהתקשרות מאושרת
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הארכת התקשרות עם החברה למתנסים במסגרת השנה הרביעית לזכייתה במכרז למתן שירותי נוהל ותפעול של תכניות העשרה ביישומשרד החינוך החברה למתנ״סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע״מ (חל״צ)

עודכן לאחרונה: 25/07/2017265,538,816 ₪
הכל
1,119
מכרזים
303
בקשות פטור ממכרז
816

קוד האתרזמין תחת רשיון MIT.

cc-by-sa logoעל רוב תוכן האתר חל רישיוןCC BY-SA 4.0 של Creative Commons, אלא אם כן צויין אחרת .

רכש חברתי הינו אספקת שירותים חברתיים במיקור חוץ. אתר זה הוא פרי עבודת מיפוי ואיסוף נתונים שנעשית על-ידי שלושת המשרדים החברתיים: בריאות, חינוך, ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ומשקף את המידע אודות שירותים אלה. האתר הוקם במסגרת שותפות ג'וינט-אלכא, ובשיתוף הסדנא לידע ציבורי. המידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף למידע במקורות הראשוניים, ובכל מקרה של סתירה המידע שבמקורות הראשוניים הוא הקובע. הסתמכות על האמור באתר היא באחריות המשתמש בלבד.
תאריך עדכון אחרון: ספטמבר 2021.