דלג לתוכן עיקרי
הכל
2,439,751
סעיפים תקציביים
52,658
הכנסות המדינה
428
ארגונים
794,039
שינויים תקציביים
17,564
הוצאות
1,308,368
מבחני תמיכה
443
מכרזים וקולות קוראים
156,554
שמות
37,287
החלטות ממשלה
27,846
שירותים ופרויקטים
242
סעיפים תקציביים (52,658)
סעיפי הוצאות המופיעים בתקציב המדינה, משנת 1997 ועד התקציב הנוכחי.
כל רמות התקציב
52,658
משרדי ממשלה
107
אשכולות נושאיים
42
תכניות תקציביות
3,494
רק תקנות תקציביות
47,971
ארגונים (794,039)
עמותות, חברות פרטיות וארגונים אחרים אשר מקיימים קשרים כספיים עם הממשלה.
כל סוגי הארגונים
794,039
חברות
685,995
עמותות וחל״צ
42,693
רשויות מקומיות
261
ארגונים אחרים
65,090
הוצאות (1,308,368)
רכש ותמיכות מן המדינה לעמותות, ספקים, רשויות מקומיות וגופים נוספים.
רכש ותמיכות מן המדינה לעמותות, ספקים, רשויות מקומיות וגופים נוספים.
התקשרות רכשפעילה (עד כה שולמו 3%)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מתן שירות תחבורה ציבורית בגוש דןמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים דן חברה לתחבורה ציבורית בע״מ

תקופת ההתקשרות 28/05/2022 - 02/01/20316,529,569,080 ₪
תמיכה תקציבית (בקשת תמיכה אחרים)100% ביצוע
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סיוע לקרנות שבהסדרמ.האוצר - מנהלת הגמלאות מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בעמ

שנת תמיכה: 20231,967,920,000 ₪
התקשרות רכשפעילה (עד כה שולמו 4%)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבור מתן שירות בתחבורה הציבורית ברחבי הארץמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגד חברה לתחבורה בע״מ

תקופת ההתקשרות 03/05/2020 - 31/12/20294,938,597,654 ₪
תמיכה תקציבית (בקשת תמיכה אחרים)88% ביצוע
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סיוע לקרנות שבהסדרמ.האוצר - מנהלת הגמלאות מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בעמ

שנת תמיכה: 20091,828,587,517 ₪
התקשרות רכשפעילה (עד כה שולמו 0%)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מתן שירות תחבורה ציבורית רכבת קלה בירושליםמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים כפיר רכבת קלה בע״מ

תקופת ההתקשרות 25/05/2021 - 31/12/20353,407,437,000 ₪
תמיכה תקציבית (בקשת תמיכה אחרים)100% ביצוע
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סיוע לקרנות שבהסדרמ.האוצר - מנהלת הגמלאות מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בעמ

שנת תמיכה: 20221,719,000,000 ₪
הכל
1,308,368
תמיכות תקציביות
384,216
התקשרויות רכש
924,152
מכרזים וקולות קוראים (156,554)
מכרזים שהמדינה עורכת לקניית סחורות ושירותים וקולות קוראים לתמיכות ומיזמים..
מכרזים שהמדינה עורכת לקניית סחורות ושירותים וקולות קוראים לתמיכות ומיזמים..
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחרהתקשרות מאושרת
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אישור הסכם בין ממשלת ישראל לחברת רכבת ישראל בע"ממשרד התחבורה רכבת ישראל בע״מ

עודכן לאחרונה: 01/06/20145,000,000,000 ₪
קול קוראפתוח
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כניסה לתוכנית לתכנון ועיצוב מוסדות חינוך חדשניים - 2023 ואילךמשרד החינוך

תאריך פרסום: 27/03/2023
מכרז מוניציפלימועד הגשה: 07/02/2021
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מידען/ית תכנוניכפר סבא

התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחרהתקשרות מאושרת
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אישור כי הסכם המסגרת בין המשרד להגנת הסביבה לבין החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה בע"מ (המצ"ב כחלק בלתי נפהמשרד להגנת הסביבה החברה לשירותי איכות הסביבה בע״מ

עודכן לאחרונה: 29/05/20163,750,000,000 ₪
קול קוראפתוח
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תקצוב מוסדות המפעילים תוכנית להכשרת מנהלים תוך כדי תפקיד - תשפ"ד ואילךמשרד החינוך

תאריך פרסום: 27/03/2023
מכרז מוניציפלימועד הגשה: 07/02/2021
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עובד/ת קידום נוער (2 משרות)כפר סבא

התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחרהתקשרות מאושרת
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בניית דירות במתחמי הסוכנות היהודיתמשרד הבינוי והשיכון סוכנות היהודית

עודכן לאחרונה: 15/06/20163,259,405,000 ₪
קול קוראפתוח
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קול קורא-להקמת מאגר חוקרים לעריכת למחקרים חברתייםרשות הטבע והגנים - רט"ג

תאריך פרסום: 27/03/2023
מכרז מוניציפלימועד הגשה: 07/02/2021
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מדריך/ת מוגנות בחטיבות ובתיכונים (8 משרות)כפר סבא

הכל
156,554
מכרזים
13,623
בקשות פטור ממכרז
139,759
קולות קוראים
2,584
מכרזים מוניציפליים
588