דלג לתוכן עיקרי
הכל
2,470,659
סעיפים תקציביים
52,599
הכנסות המדינה
428
ארגונים
785,712
שינויים תקציביים
17,433
הוצאות
1,300,974
מבחני תמיכה
443
מכרזים וקולות קוראים
204,361
שמות
37,287
החלטות ממשלה
26,865
שירותים ופרויקטים
241
סעיפים תקציביים (52,599)
סעיפי הוצאות המופיעים בתקציב המדינה, משנת 1997 ועד התקציב הנוכחי.
כל רמות התקציב
52,599
משרדי ממשלה
107
אשכולות נושאיים
42
תכניות תקציביות
3,493
רק תקנות תקציביות
47,913
ארגונים (785,712)
עמותות, חברות פרטיות וארגונים אחרים אשר מקיימים קשרים כספיים עם הממשלה.
כל סוגי הארגונים
785,712
חברות
679,064
עמותות וחל״צ
41,961
רשויות מקומיות
261
ארגונים אחרים
64,426
הוצאות (1,300,974)
רכש ותמיכות מן המדינה לעמותות, ספקים, רשויות מקומיות וגופים נוספים.
רכש ותמיכות מן המדינה לעמותות, ספקים, רשויות מקומיות וגופים נוספים.
התקשרות רכשפעילה (עד כה שולמו 3%)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מתן שירות תחבורה ציבורית בגוש דןמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים דן חברה לתחבורה ציבורית בע״מ

תקופת ההתקשרות 28/05/2022 - 02/01/20316,529,569,080 ₪
תמיכה תקציבית (בקשת תמיכה אחרים)100% ביצוע
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סיוע לקרנות שבהסדרמ.האוצר - מנהלת הגמלאות מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בעמ

שנת תמיכה: 20231,967,920,000 ₪
התקשרות רכשפעילה (עד כה שולמו 4%)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבור מתן שירות בתחבורה הציבורית ברחבי הארץמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגד חברה לתחבורה בע״מ

תקופת ההתקשרות 03/05/2020 - 31/12/20294,938,597,654 ₪
תמיכה תקציבית (בקשת תמיכה אחרים)88% ביצוע
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סיוע לקרנות שבהסדרמ.האוצר - מנהלת הגמלאות מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בעמ

שנת תמיכה: 20091,828,587,517 ₪
התקשרות רכשפעילה (עד כה שולמו 0%)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מתן שירות תחבורה ציבורית רכבת קלה בירושליםמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים כפיר רכבת קלה בע״מ

תקופת ההתקשרות 25/05/2021 - 31/12/20353,407,437,000 ₪
תמיכה תקציבית (בקשת תמיכה אחרים)100% ביצוע
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סיוע לקרנות שבהסדרמ.האוצר - מנהלת הגמלאות מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בעמ

שנת תמיכה: 20221,719,000,000 ₪
הכל
1,300,974
תמיכות תקציביות
380,566
התקשרויות רכש
920,408
מכרזים וקולות קוראים (204,361)
מכרזים שהמדינה עורכת לקניית סחורות ושירותים וקולות קוראים לתמיכות ומיזמים..
מכרזים שהמדינה עורכת לקניית סחורות ושירותים וקולות קוראים לתמיכות ומיזמים..
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחרהתקשרות מאושרת
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העמדת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה בעקבות התפשטות נגיף הקורונהמ.האוצר - מטה החשב הכללי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

עודכן לאחרונה: 09/11/202018,000,000,000 ₪
קול קוראפתוח
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כניסה לתוכנית לתכנון ועיצוב מוסדות חינוך חדשניים - 2023 ואילךמשרד החינוך

תאריך פרסום: 27/03/2023
מכרז מוניציפלימועד הגשה: 07/02/2021
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מידען/ית תכנוניכפר סבא

פרסום עקרונות הסכם מסגרת עם החברה הממשלתיתטרם התקבלה החלטת ועדה
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עקרונות להסכם מסגרת בין ממשלת ישראל לחברת רכבת ישראל בע"ממשרד התחבורה רכבת ישראל בע״מ

עודכן לאחרונה: 21/11/202216,000,000,000 ₪
קול קוראפתוח
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תקצוב מוסדות המפעילים תוכנית להכשרת מנהלים תוך כדי תפקיד - תשפ"ד ואילךמשרד החינוך

תאריך פרסום: 27/03/2023
מכרז מוניציפלימועד הגשה: 07/02/2021
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עובד/ת קידום נוער (2 משרות)כפר סבא

התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחרהתקשרות מאושרת
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הסכם הפעלה ופיתוח - רכבת ישראל 2022-2026משרד התחבורה רכבת ישראל בע״מ

עודכן לאחרונה: 14/05/202316,000,000,000 ₪
קול קוראפתוח
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קול קורא-להקמת מאגר חוקרים לעריכת למחקרים חברתייםרשות הטבע והגנים - רט"ג

תאריך פרסום: 27/03/2023
מכרז מוניציפלימועד הגשה: 07/02/2021
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מדריך/ת מוגנות בחטיבות ובתיכונים (8 משרות)כפר סבא

הכל
204,361
מכרזים
18,600
בקשות פטור ממכרז
182,601
קולות קוראים
2,584
מכרזים מוניציפליים
576